Activitats

Viatges Culturals
Son viatges amb Tren per a veure museus, exposicions i actes culturals.
Viatges Ferroviaris
Son viatges amb tren per visitar associacions, museus ferroviaris, empreses ferroviàries o viatges amb la FCAF Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril.
Trobada de Mòduls
Anem a visitar les trobades de mòduls ferroviaris que es fan arreu de Catalunya.
També hi ha la possibilitat d’anar amb el nostre mòdul i participar activament durant tota la trobada.
Sopar del Ferroviari
Es un sopar per Socis que es fa al Local Social un cop al mes i on tots els assistents ajuden en la seva preparació a mes te un preu simbòlic i serveix per passar una bona estona en un ambient Ferroviari.